A Trail Zone valamennyi versenyére és versenyszámára érvényes szabályzat!

A jelenlegi vírushelyzet okán a versenyközpontban a maszk használata a verseny teljes időtartama alatt kötelező mindenki számára!  A versenyközpontban, rajtcsomagátvételnél és étkezésnél csak érvényes nevezéssel rendelkezők tartózkodhatnak. Étkezni beltéren kis turnusokban, meghatározott létszámban tudtok a célbaérkezést követően. Kézfertőtlenítőt több helyszínen is kihelyezünk, kérünk Benneteket, hogy használjátok! Zuhanyzás csak saját felelősségre lehetséges! A verseny megrendezésre kerül, csak abban az esetben nem, ha  hatályos rendelkezések ezt másképp szabályozzák. Lemondás esetén a nevezésed nem veszik el, 2021-ben bármelyik versenyünkön felhasználhatod, ha az adott versenyt megelőző 2 héttel ezt jelzed felénk emailben. Köszönjük a megértéseteket és a segítségeteket!

A Versenyző a versenykiírást és a versenyszabályzatot a versenyre történő nevezésével magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A NEVEZÉS LEMONDÁSA, CSERÉJE

A benevezett Versenyző az adott versenynap előtt legfeljebb 2 héttel korábban mondhatja le versenyét kizárólag írásban, az info@trailzone.hu címre leadott kérelmével, aki így két lehetőség közül választhat: vagy átveheti a teljes rajtcsomagját; vagy kérheti a befizetett nevezési díjának beszámítását a szervezőkkel egyeztetett Trail Zone szervezésében zajló versenyre, az adott nevezés értékében.

Az érvényes nevezési helyek átadására (névcsere) és a versenyszám változtatására (távcsere) minden verseny előtt legfeljebb 2 héttel korábban van lehetőség. Kizárólag az írásban, az info@trailzone.hu  címre leadott változtatási kérelmeket fogadjuk el. Olcsóbb versenyszámra történő átnevezés esetén a szervezők nem térítik vissza a két versenyszám nevezési díjának különbözetét. A drágább versenyszámra történő váltás akkor válik érvényessé, ha a versenyző az adott időpontban érvényes nevezési díjjal számolt különbözetet átutalja/kifizeti a szervezőknek.

A verseny napját megelőzően 2 hetes időtartamban kizárólag a versenyigazgató írásos engedélyével van mód a verseny lemondására, névcserére, távcserére.

A benevezett, de a versenyen el nem induló és a versenyt a fenti határidőkig le nem mondó versenyző nevezési díját a szervezők nem térítik vissza.

 

A VERSENYEN…

 

Versenyző a kapott rajtszámot a ruházatán, jól látható helyen, levágás és behajtás nélkül köteles viselni a verseny rajtjától a célig. Rajtszámtartó használata engedélyezett. A verseny alatt a Versenyzőnek tilos elhagynia a kijelölt versenypályát. Más Versenyzők szándékos akadályozása és/vagy a sportszerűtlen magatartás szintén kizárást von maga után (lásd: „BÜNTETÉS ÉS KIZÁRÁS“ címszó alatt). A Versenyző köteles a szervezők, valamint a pályabiztosítók utasításait betartani. A versenyszabályzat megszegése a versenyből történő azonnali kizárást vonhat maga után. A versenyszabályzat megszegéséért kirótt szankciók a versenyigazgató hatáskörébe tartoznak.

 

A versenyzőnek tisztában kell lennie a verseny sajátosságával, a választott táv hosszával, nehézségével és tökéletesen felkészültnek kell lennie rá, valamint hegyi jártassággal kell rendelkeznie. Külső segítség nélkül kell kezelnie pszichés, mentális, izomzati, emésztési problémákat és tudatában kell lennie annak, hogy a fenti problémák megoldása nem a rendezők feladata.

 

Versenyző kijelenti, hogy a versenyen megfelelő felkészültségi és egészségi állapotban, a saját felelősségére vesz részt. Versenyző kijelenti továbbá, hogy nincs tudomása olyan betegségéről, mely a versenyen való részvételét akadályozná, egészségére veszélyessé tenné.

 

A Versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny útvonalán előfordulhatnak olyan tereptárgyak és egyenetlenségek, amelyek miatt fokozott figyelemmel kell haladnia a versenypályán. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny szervezőit és lebonyolítóit a versenyen elszenvedett sérülésekért és balesetekért felelősség nem terheli. Versenyző kijelenti, hogy kártérítési igénnyel nem él sérülése és/vagy egészségügyi problémája esetén.

 

Az útvonalon ellenőrzőpontokat működtetünk, melyeken rögzítjük a futók áthaladását. A szervezők fenntartják a jogot, hogy előre be nem jelentett helyeken is ellenőrizzék a futókat.

 

A Versenyző hozzájárul, hogy róla az eseményen hang- és képanyagok készüljenek, és azokat a szervezők, valamint a verseny támogatói promóciós és híradási célokból időben és térben korlátlanul felhasználni jogosultak, és ezért versenyzőt ellenszolgáltatás nem illeti meg.

 

A szervezők fenntartják a jogot, hogy időjárási problémák és/vagy biztonsági okokból megállítsák a versenyt vagy módosítsák a limitidőket.

 

FÉLIG ÖNELLÁTÓ ESEMÉNY

 

A verseny félig önellátó, ami alatt azt értjük, hogy a futó két frissítőpont közt haladva, alkalmazkodva az adott helyzethez, a problémáit (legyen az fizikai, mentális vagy az időjárás okozta) önmaga oldja meg. Ehhez a következőket kell betartania minden futónak: A verseny kezdetétől a végéig magánál kell tartania a kötelező felszerelését (lásd felszerelések). A pályabírók a verseny ideje alatt bármikor ellenőrizhetik azt. Az a futó aki az ellenőrzést akadályozza vagy megtagadja, azonnal kizárásra kerül. A frissítőpontot elhagyva a futónak biztosnak kell lennie abban, hogy a nála lévő élelmiszer és folyadék a következő frissítőpontig elegendő számára. Személyes asszisztenciát a futók kizárólag a frissítőpontokon vehetnek igénybe. Versenyen kívüli személy nem kísérheti a futót.

 

KÖTELEZŐ FELSZERELÉS

 

A kötelező felszerelések listája:

– mobiltelefon bekapcsolt állapotban

– minimum fél literes víztartály/pohár vagy minimum fél literes kulacs

– fényképes igazolvány

 

A kötelező felszerelések listája a minimum, amelyet minden futónak magával kell vinnie a versenyen, a kötelező listán túl a személyes igényeknek megfelelően kell minden futónak kiegészítenie a felszerelését.

A kötelező felszereléseket a rendező szúrópróba szerűen ellenőrizheti.

 

FRISSÍTŐPONTOK MŰKÖDÉSE – ZÖLD VERSENY!

 

A frissítőpontokra kizárólag látható rajtszámmal léphetnek a futók. A frissítőpontokon egyszer használatos pohár nem lesz. Legyél zöld, legyen saját poharad!

 

ELSŐSEGÉLYPONT

 

A célterületen elsősegélypontot működtetünk, ahol szakképzett személyzet látja el a sérülteket. Ha megsérülsz és nem tudod folytatni a versenyt, hívd a rajtszámon látható telefonszámot! Ne feledd, hogy a terep nehézsége miatt a segítség lassabban érkezhet mint lakott területen. Minden résztvevő kötelessége a segítségnyújtás! Az elsősegélypont személyzete jogosult kizárni a versenyből bármely résztvevőt, aki sérülése okán nem tudja folytatni a versenyt.

 

BÜNTETÉS ÉS KIZÁRÁS

 

A pályafelügyelők hivatottak betartatni a verseny szabályait és eljárni a következők szerint: Az útvonal komoly levágása – 1 óra büntetés

Az útvonal rövid levágása – 15 perc büntetés

Hiányos kötelező felszerelés – azonnali kizárás

Kötelező felszerelés ellenőrzésének akadályozása, megtagadása – azonnali kizárás

Szemetelés – azonnali kizárás

Tiszteletlen viselkedés (önkéntesekkel vagy futókkal szemben) – azonnali és életre szóló kizárás

Csalás (járműhasználat, rajtszámcsere…) – azonnali és életre szóló kizárás

Rajtszám letakarása – 15 perc büntetés

Rajtszám helytelen viselése – 15 perc büntetés

Ellenőrzőpont kihagyása – azonnali kizárás

A verseny hivatalos személyzetének (orvos, pontfőnök, pályafelügyelő, mentő) utasításának megtagadása – azonnali kizárás

Limitidőn túli beérkezés – azonnali kizárás

Segítségnyújtás elmulasztása – azonnali kizárás

 

A felsorolásban nem rögzített kihágásokban a pályafelügyelők döntenek. Óvást a versenyrendező felé írásban kell benyújtani 5.000 Ft kíséretében a célbaérés után 2 órán belül. Ez az összeg nem visszatérítendő, ha az óvás alaptalannak bizonyul.

 

HELYSZÍNEK ÉS ÚTVONAL MÓDOSÍTÁSA, A VERSENY TÖRLÉSE

 

A rendezők fenntartják maguknak a jogot, hogy indokolt esetben előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsák az útvonalat, elsősegélyhelyek, ellenőrzőpontok, frissítőpontok helyét, valamint szélsőséges időjárás miatt módosítsák a rajt idejét, helyét, vagy töröljék a versenyt.

[Köszönet a terepfutas.hu-nak, hogy használhatjuk a versenyein érvényes szabályzat megfogalmazásait!]